MEL SESER | DOMINION for LEWIS Magazine // st. Noemi Cobas - make up & hair. Silvia Ribera - art. Mel Seser & Noemi Cobas - models. Salahddin Tarki