MEL SESER | INVERNADERO for AY MAG // art. Noemi Cobas - make up & hair. Marta Reverter - st. Clara Casas - model. Lilliana Davis from Francina Models